Η Δρ. Αγγελική Δημητριάδη, Κύρια Ερευνήτρια, Επικεφαλής Προγράμματος Μετανάστευσης του ΕΛΙΑΜΕΠ, κάνει μια πρώτη ανάγνωση των βασικών σημείων του Νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, που παρουσίασε αυτή τη βδομάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

  • Το Σύμφωνο προωθεί ένα μέλλον όπου η Ευρώπη γίνεται πιο εσωστρεφής.
  • Η πρόταση βασίζεται σε ένα ολοκληρωμένο όραμα για επιστροφές αλλά όχι σε μια ολοκληρωμένη πολιτική υποδοχής.
  • Η υποχρεωτική ευέλικτη αλληλεγγύη είναι ο νέος δρόμος συνεργασίας.
  • Το Σύμφωνο εισάγει κρίσιμες αλλαγές στο Δουβλίνο, αλλά η ευθύνη παραμένει στην πρώτη χώρα άφιξης.
  • Η αποτροπή παραμένει ο πρωταρχικός στόχος.

Μπορείτε να δείτε το κείμενο εδώ (στα αγγλικά).