Το Ενημερωτικό Σημείωμα 44/2016 του Προγράμματος Νοτιοανατολικής Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ αναλύει τα βασικά δεδομένα της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την άρση θεωρήσεων διαβατηρίων για τους κατοίκους του Κοσόβου. Η απόφαση αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη στην προσπάθεια του Κοσόβου να προσεγγίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Συγγραφέας: Βέρα Τίκα