Η αμυντική συνεργασία στο πλαίσιο της διαδικασίας Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης εντείνεται, δεδομένης και της άποψης των Ευρωπαίων πολιτών ότι η ΕΕ παρέχει προστιθέμενη αξία στην εθνική ασφάλεια κάθε χώρας. Το παρόν κείμενο πολιτικής εξετάζει τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα αυτό, εστιάζοντας στις θέσεις επτά κρατών-μελών στο θέμα της Ευρωπαϊκής αμυντικής ολοκλήρωσης (Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Πολωνία και Πορτογαλία). Οι επτά χώρες είναι σημαντικές για τις όποιες εξελίξεις στο πεδίο αυτό, κυρίως λόγω των υψηλών αμυντικών προϋπολογισμών τους και της συμμετοχής τους στα υπάρχοντα σχήματα στρατιωτικής συνεργασίας εντός της ΕΕ. Το κείμενο αναλύει τους αμυντικούς προϋπολογισμούς των χωρών, αναδεικνύοντας ορισμένα σημαντικά δομικά χαρακτηριστικά και την προτεραιοποίηση των αμυντικών δαπανών τους. Επιπλέον, καταγράφεται και εξετάζεται η συμμετοχή των επτά χωρών στους Σχηματισμούς Μάχης της ΕΕ, τις Στρατιωτικές Αποστολές και Επιχειρήσεις της ΕΕ και τα Σχήματα της Μόνιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας. Η συμμετοχή αυτή αποτελεί ένδειξη του βαθμού αποδοχής από τις χώρες της Ευρωπαϊκής αμυντικής συνεργασίας και επένδυσής τους σε αυτήν. Οι επτά χώρες συγκροτούν επικαλυπτόμενες ομάδες, ανάλογα με το ρόλο και τις πολιτικές φιλοδοξίες τους στην ενωσιακή διαδικασία, την οικονομική τους κατάσταση, τη γεωγραφική τους θέση και τις σχέσεις τους με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ. Όλες αντιμετωπίζουν σημαντικά πολιτικά και στρατηγικά διλήμματα. Οι λεπτές γραμμές ισορροπίας εξηγούν την αργή και κοπιώδη διαδικασία μετεξέλιξης της Ευρωπαϊκής αμυντικής συνεργασίας σε μια δομή βαθύτερης Ευρωπαϊκής ενοποίησης.

Το Κείμενο Πολιτικής υπογράφουν ο Σπύρος Μπλαβούκος, Ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ και Αναπληρωτής Καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ο Πάνος Πολίτης-Λάμπρου, BSc, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μπορείτε να το διαβάσετε εδώ.