Σκοπός αυτού του αλφαβηταρίου είναι να συνεισφέρει στο δημόσιο διάλογο για τη μετανάστευση διαλευκάνοντας και διαχωρίζοντας κάποιες βασικές έννοιες και όρους που χρησιμοποιούνται ευρέως. Για την ερμηνεία τους η ερευνητική ομάδα στηρίχθηκε τόσο στο νομοθετικό πλαίσιο όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό-πολιτικό υπόβαθρο στο οποίο αναπτύχθηκαν και χρησιμοποιούνται. Το αλφαβητάρι απευθύνεται τόσο σε φορείς, δημοσιογράφους και οργανώσεις που ασχολούνται με θέματα μετανάστευσης όσο και στο ευρύτερο κoινό.

Κείμενο Εργασίας 64/2015: Αλφαβητάρι της Μετανάστευσης