Η έρευνά μας, στα πλαίσια του έργου NOVAMIGRA, για την αξία της φιλοξενίας και των πρακτικών της κοινωνίας των πολιτών είναι διαθέσιμη. Το κείμενο παρουσιάζει τα αποτελέσματα των επιτόπιων ερευνών σε Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Γερμανία και Σουηδία και αναλύει πώς η φιλοξενία πραγματώθηκε μέσα από τη διαδικασία της υποδοχής κατά τη διάρκεια της «ευρωπαϊκής προσφυγικής κρίσης» του 2015-2018. Η έκθεση συνοδεύεται από τεκμηριωμένες συστάσεις πολιτικής που διατίθενται μέσω του Κειμένου Έρευνας Πολιτικής.