Περίληψη

Αν και έχουν μεσολαβήσει τέσσερα χρόνια από την προσφυγική ‘κρίση’ του 2015, το σύστημα υποδοχής στην Ελλάδα αδυνατεί ακόμα να ανταποκριθεί στις ανάγκες των νέο-αφιχθέντων πληθυσμών. Έτσι, ο δημόσιος διάλογος συνεχίζει να επικεντρώνεται στις αδυναμίες του συστήματος υποδοχής, μια εξέλιξη που έμμεσα παραγκωνίζει θέματα σχετικά με την ένταξη των προσφύγων και αιτούντων άσυλο στην ελληνική κοινωνία. Χωρίς να υποτιμούμε τη σημασία που έχει η ανάπτυξη του συστήματος υποδοχής, το παρόν σημείωμα υποστηρίζει πως οι πολιτικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές εξελίξεις αναδεικνύουν την ανάγκη να κινηθούμε προς αποκεντρωμένες πολιτικές ένταξης που να δίνουν έμφαση στο τοπικό επίπεδο. Το σημείωμα σκιαγραφεί το πλαίσιο της μετανάστευσης στην Ελλάδα, στη συνέχεια τονίζει μέσα από πολιτικές, οικονομικές και ηθικές προσεγγίσεις τους λόγους για τους οποίους οι πολιτικές ένταξης είναι τόσο αναγκαίες όσο και επωφελείς για τους εγχώριους και μη πληθυσμούς. Τέλος, συνοψίζει προτάσεις για την ολοκλήρωσή τους.

Μπορείτε να διαβάσετε το Policy Brief, εδώ.