Η παρούσα μελέτη  πραγματεύεται την παράτυπη μετανάστευσης των Αλβανών στην Ελλάδα. Αναλύει, συγκεκριμένα, τα κύρια ευρήματα της εμπειρικής έρευνας με 87 Αλβανούς μετανάστες, τη δυναμική της παράτυπης μετανάστευσης από την Αλβανία προς την Ελλάδα, τους παράγοντες και τους δρώντες που την επηρεάζουν, καθώς και την επιτυχία ή αποτυχία των σχετικών μεταναστευτικών πολιτικών. Τα βασικά ζητήματα που αναδεικνύει η μελέτη αφορούν στον περιορισμό της παράτυπης διέλευσης των συνόρων εξαιτίας της δυνατότητας νόμιμης εισόδου στην Ελλάδα (απελευθέρωση της θεώρησης εισόδου), με την παράτυπη κυκλική κινητικότητα για εποχική απασχόληση, όμως, να είναι έντονη. Η δυναμική της ζήτησης για εποχική εργασία σε τομείς όπως ο τουρισμός και η γεωργία επιδρά καταλυτικά στη διαμόρφωση του παράτυπου μεταναστευτικού χάρτη. Η πρόσβαση στην παράτυπη εργασία πραγματοποιείται με τη μεσολάβηση άτυπων μεταναστευτικών δικτύων ομοεθνών και Ελλήνων εργοδοτών. Η μελέτη έδειξε ότι στις παράτυπες ροές δεν εμπλέκονται νέοι μετανάστες, αλλά, εκείνοι που γνωρίζουν έστω και στοιχειωδώς το Ελληνικό περιβάλλον και διατηρούν επαφές με τα μεταναστευτικά δίκτυα στην Ελλάδα. Εν κατακλείδι, τα μεταναστευτικά σχέδια των Αλβανών διαμορφώνονται ανάλογα με τις επιπτώσεις της κρίσης στις ευκαιρίες απασχόλησης στην Ελλάδα, το νομικό καθεστώς, το βαθμό επιρροής και διευκόλυνσης που παρέχουν τα μεταναστευτικά δίκτυα, τις (χαλαρές ή αυστηρές) μεταναστευτικές πολιτικές στην Ελλάδα, την απελευθέρωση των θεωρήσεων εισόδου για τους Αλβανούς πολίτες (που τέθηκε σε εφαρμογή το Δεκέμβρη του 2010), τις διμερείς σχέσεις μεταξύ Αλβανία και Ελλάδας, και την ασταθή πολιτική και κοινωνικοοικονομική κατάσταση στην Αλβανία.

Συγγραφέας: Έντα Γκέμη

Μελέτη περίπτωσης: Η Ατελής Τροχιά της Αλβανικής Μετανάστευσης στην Ελλάδα