Η έκθεση αποπειράται να παρουσιάσει, να γνωστοποιήσει και, ταυτοχρόνως, να συγκεράσει τις θέσεις – προτάσεις των παρεμβάσεων στο Δημόσιο Διάλογο «Μετάβαση σε μια Πράσινη Ελλάδα 2010-2020» παρουσιάζοντας τα τελικά αποτελέσματα. Στόχος του Διαλόγου ήταν η συγκέντρωση, η σύνδεση και η ανάδειξη καινοτόμων ιδεών και καλών πρακτικών, οι οποίες, ενδεχομένως θα συμβάλουν στο χτίσιμο ενός μεσοπρόθεσμου αναπτυξιακού σχεδιασμού.