Ο ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ, Ι. Ν. Γρηγοριάδης, δημοσίευσε άρθρο στο επιστημονικό περιοδικό Middle Eastern Studies, με τίτλο ‘Imagining Turan: homeland and its political implications in the literary work of Hüseyinzade Ali [Turan] and Mehmet Ziya [Gökalp]’. Το άρθρο είναι διαθέσιμο εδώ, για πλήρη πρόσβαση χρειάζεται συνδρομή στο περιοδικό.