Το άρθρο του Δρ. Δημήτρη Σκλεπάρη είναι διαθέσιμο στα Αγγλικά εδώ.