Ερευνητική Έδρα “Σταύρος Κωστόπουλος”
1 Σεπτεμβρίου 2018 - 31 Μαΐου 2022