Το έργο PIMo / Άνθρωποι σε κίνηση: Διασταυρούμενες Ιστορίες Εκτοπισμού στη Μεσόγειο (1492-1923) είναι ένα τετραετές διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα που πραγματοποιείται από ακαδημαϊκούς των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών, συμπεριλαμβάνοντας ιστορικούς, ερευνητές του λογοτεχνικού, οπτικού και υλικού πολιτισμού, φιλοσόφους, μαθηματικούς, βιολόγους και ερευνητές των επιστημών της θάλασσας.

Εξετάζει τις διασταυρούμενες ιστορίες εκτοπισμού ανθρώπινων υποκειμένων μέσα και από τη Μεσόγειο από τον 15ο εώς τον 20ο αιώνα. Το έργο προσφέρει ένα κριτικό ιστορικό πλαίσιο για τη σύγχρονη μεταναστευτική κρίση στην Ευρώπη στο ζήτημα της έντασης των συναισθηματικών αντιδράσεων των εκτοπισμένων ανθρώπων και των κοινοτήτων στις οποίες προσέρχονται. Εξερευνά διαφορετικές ιστορικές περιπτώσεις μετακίνησης ανθρώπων, λόγω θρησκευτικών διώξεων, δουλείας και μισθωτής εργασίας, εμπορίου, εξερεύνησης και ιμπεριαλισμού, περιέργειας, και περιβαλλοντικής και κοινωνικής καταστροφής.

Το έργο εισάγει την εννοια του εκτοπισμού στη βαθειά μπλεγμένη και συνυφασμένη ιστορία της Μεσογείου και στους πολιτισμούς της, ώστε να επανερμηνεύσει την κίνηση των ανθρώπων με επίγνωση, ιστορική οξύτητα και συμπόνοια. Η μελέτη του φαινομένου του εκτοπισμού ώς συνδετικού ιστού της ανθρώπινης εμπειρίας δεν υποθέτει εκ των προτέρων (ούτε κρίνει) τις συνθήκες της μετακίνησης (εθελούσιας ή μη), αλλά επιχειρεί να ανακτήσει και να κατανοήσει άτομα και κοινότητες υπό το φώς των συγκεκριμένων εμπειριών μετατόπισής τους. Χαρτογραφώντας τη διασταυρούμενη μετακίνηση των ανθρώπων – και τα αντικείμενα, τα γραπτά, και τις ιδέες που τους συνοδεύουν – αυτό το έργο κατανοεί τον εκτοπισμό και τη μετατόπιση ως μία κοινή ανθρώπινη εμπειρία, ταυτόχρονα δίνοντας σημασία στά ειδικά γεωγραφικά, πολιτικά και ιστορικά της χαρακτηριστικά.

Για περισσότερες πληροφορίες, ακολουθήστε τον σύνδεσμο: https://bit.ly/2V6vyFc