Πολλές, μερικώς διασυνδεδεμένες κρίσεις έχουν προκαλέσει έντονη αμφισβήτηση στο Ευρωπαϊκό εγχείρημα τα τελευταία χρόνια. Μεταξύ αυτών, ιδίως οι αντιδράσεις για την άφιξη 1,25 εκατομμυρίων προσφύγων το 2015, έθεσαν υπό αμφισβήτηση την ιδέα μιας ενιαίας Ευρώπης που εγγυάται τα δικαιώματα των προσφύγων και εφαρμόζει κοινούς κανόνες και υιοθετεί κοινές αξίες πολλές από τις οποίες περιλαμβάνονται  στο κοινοτικό κεκτημένο. Η διαρκής συζήτηση για την κατανομή των προσφύγων στην ΕΕ, η περαιτέρω ανάπτυξη του συστήματος του Δουβλίνου και οι συζητήσεις για τις «συμφωνίες» με την Τουρκία και τα κράτη της Βορείου Αφρικής έδειξαν και δείχνουν βαθύ διχασμό σχετικά με τις αξίες που πρέπει να υιοθετεί η Ευρώπη.

Υπάρχει επείγουσα ανάγκη να σταθεροποιηθεί και να επανενωθεί η Ευρώπη με κοινά πρότυπα και αξίες για να βρεθούν οι κατάλληλες, ηθικά ορθές και εφικτές λύσεις για τις πολλαπλές κρίσεις που αντιμετωπίζει. Η ικανότητα της ΕΕ να ξεπεράσει τις κρίσεις της, ιδίως στο πλαίσιο των πολιτικών μετανάστευσης και ενσωμάτωσης, δεν εξαρτάται μόνο από την παροχή υλικών ωφελειών σε κράτη και ιδιώτες, αλλά πρέπει επίσης να διεκδικήσει αξιόπιστα την ικανότητα δημιουργίας προϋποθέσεων για νομιμότητα και δικαιοσύνη εντός και εκτός της Ένωσης.

Με ένα πρωτότυπο συνδυασμό κοινωνικής επιστημονικής ανάλυσης, νομικής και φιλοσοφικής θεωρίας, το NoVaMigra θα αναπτύξει μια ακριβή περιγραφική και κανονιστική κατανόηση της τρέχουσας “κρίσης αξιών”, και θα εξετάσει το μέλλον της Ευρώπης υπό το φως των δικαιωμάτων, των κανόνων και των αξιών στις οποίες πρέπει να στοχεύσει και που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην υπέρβαση της κρίσης.

Το πρόγραμμα NoVaMigra χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 με αριθμό σύμβασης 770330. Η διάρκεια του προγράμματος είναι από 2018 έως το 2021.

Συντονιστής έργου: Πανεπιστήμιο του Duisburg-Essen

Υπεύθυνη έργου ΕΛΙΑΜΕΠ: Δρ. Αγγελική Δημητριάδη

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος εδώ.