Το πρόγραμμα PMA, διάρκειας τεσσάρων ετών (2015-2019) υπό τον συντονισμό του Istituto Affari Internazionali (IAI), είχε σαν στόχο τη συνεχή παρακολούθηση των στρατιωτικών εξοπλισμών των κρατών μελών της Ε.Ε. και άλλων συνδεδεμένων κρατών, μέσω της δημιουργίας και διαχείρισης μιας εξειδικευμένης βάσης δεδομένων. Επιπλέον, στο πλαίσιο του προγράμματος δημοσιεύθηκαν περιοδικές αναφορές με τις τελευταίες τάσεις στον αμυντικό τομέα.

Οι εταίροι του προγράμματος ήταν: French Institute for International and Strategic Affairs (IRIS); German Institute for International and Security Affairs (SWP); Polish Institute of International Affairs (PISM); Swedish Defence Research Agency (FOI); and Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP).

Διαβάστε τα σχετικά Reports  του Προγράμματος PMA:

Report 1

Report 2

Report 3

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Αμυντική Υπηρεσία (EDA)