Το έργο ATHENA αποσκοπεί στη μείωση του ενταξιακού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών μεταναστών/ τριών, βελτιώνοντας τη γυναικεία μεταναστευτική επιχειρηματικότητα μέσω της ενίσχυσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, των σχετικών πολιτικών, καθώς και της στήριξης γυναικών μεταναστριών επιχειρηματιών.

Το έργο ATHENA θα λάβει χώρα στο Βέλγιο, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Λετονία και την Ισπανία με στόχο την παραγωγή κοινής γνώσης, τον εντοπισμό καλών πρακτικών και την περαιτέρω ανάπτυξη ικανοτήτων μέσω της προετοιμασίας νέων υπηρεσιών στις χώρες υποδοχής. Οι μετανάστριες που θα συμμετάσχουν στο έργο θα έχουν τη δυνατότητα να αλληλοεπιδράσουν, να ανταλλάξουν πληροφορίες και να βελτιώσουν τις επαφές τους εντός των χωρών υποδοχής. Το έργο θα κορυφωθεί με τη δημιουργία προτάσεων πολιτικής και σχέδια δράσης με επικεφαλής το ΕΛΙΑΜΕΠ, τα οποία θα υποστηρίξουν τις επιχειρηματικές δυνατότητες των μεταναστριών, θα δημιουργήσουν επιχειρηματικές οδούς για τις μετανάστριες σε διάφορες περιοχές της ΕΕ και θα προτείνουν μέτρα για τη βιωσιμότητα του έργου.

Το έργο ATHENA έρχεται σε συνέχεια του έργου SMART (Έξυπνος Εθελοντισμός για Μετανάστριες Γυναίκες) που πραγματοποιήθηκε το 2019 με χρηματοδότηση του Ταμείου Ασύλου, Ένταξης και Μετανάστευσης, με τις τελικές παρεμβάσεις που κατεγράφησαν σε σχετικό συνέδριο να αναδεικνύουν την έλλειψη οικονομικών ευκαιριών για μετανάστριες γυναίκες ως σημαντική πρόκληση για την επιτυχή ένταξή τους. Το Σχέδιο Δράσης Επιχειρηματικότητας της ΕΕ για το 2020 αποσκοπεί στην εξάλειψη των εμποδίων και την αναδιαμόρφωση της κουλτούρας επιχειρηματικότητας στην ΕΕ, εξασφαλίζοντας πως οι επιχειρηματικές υπηρεσίες θα είναι διαθέσιμες σε όλους τους εν δυνάμει επιχειρηματίες, συμπεριλαμβανομένων ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, βελτιώνοντας κατά συνέπεια τη συνοχή εντός της ΕΕ και προωθώντας την επιχειρηματικότητα μεταξύ μεταναστών/ τριών που διαμένουν ήδη στην ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://athenaproject.net/

Συντονιστικός φορέας:

Camara Oficial De Comercio Industria y Navegacion de Sevilla (CCSEV), Ισπανία

Συνεργαζόμενοι φορείς:

Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), Ελλάδα

International Consulting and Mobility Agency Sociedad de Responsabilidad Limitada (INCOMA), Ισπανία

Nova Onlus Consorzio di Cooperative Sociali- Cooperativa Sociale (NOVA onlus), Ιταλία

IHK- Projektgesellschaft MBH (IHK-Projekt), Γερμανία

Siaulu Prekybos Pramones Ir Amatu Rumai (SCCIC), Λιθουανία

Digital Leadership Institute (DLI), Βέλγιο

Αριθμός Έργου: 957906

Ομάδα ΕΛΙΑΜΕΠ:

Χάρης Μαλαμίδης, Ερευνητής

Κωνσταντίνος Βλαχόπουλος, Βοηθός ερευνητής

Cheryl Novak, Επιστημονική Συνεργάτιδα

Για περισσότερες πληροφορίες: https://athenaproject.net/

Νέα και Media:

Επιχειρηματικότητα μεταναστών στην Ελλάδα: Cui bono? – Κωνσταντίνος Βλαχόπουλος (12 Μαϊου 2022)

Επιχειρηματικότητα ο δρόμος για τις γυναίκες πρόσφυγες – Σέρυλ Νόβακ (1 Απριλίου 2022)

Στρωμένος με αγκάθια ο δρόμος του επιχειρείν για τις μετανάστριεςΧάρης Μαλαμίδης (11 Αυγούστου 2021)

Παρουσίαση του Έργου ATHENA σε Συνέντευξη Τύπου – Κωνσταντίνος Βλαχόπουλος (7 Ιουνίου 2021)

Διεθνή Εκδήλωση για Γυναίκες Επιχειρηματίες – (25 – 26 Οκτωβρίου 2022)