Το Ίδρυμα Open Society for Albania και το Πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ συνεργάστηκαν για να μελετήσουν την πολύπλοκη σχέση μεταξύ Αλβανίας και Ελλάδας, με στόχο την κατανόηση των λανθασμένων κοινωνικών αντιλήψεων και στερεοτύπων. Στόχος του έργου “Greece and Albania: Revisiting a Tense Relationship” ήταν να κατανοήσει τις στάσεις της κοινής γνώμης και πώς αυτές μπορούν να επηρεάσουν την οικοδόμηση στενότερων εταιρικών σχέσεων μεταξύ των δύο εθνών.

Επιπλέον, το έργο είχε ως στόχο να:

1) να “χαρτογραφήσει” το ζήτημα των διμερών διαφορών και προβλημάτων στηρίζοντας μια ευρύτερη προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας,

2) να παραδώσει ορισμένα προκαταρκτικά ουσιαστικά δεδομένα και απτά μέσα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε μεταγενέστερες προσπάθειες συνεργασίας και συμφιλίωσης,

3) να καταδείξουν την ανάγκη για περαιτέρω διπλωματικές προσπάθειες και προσπάθειες της κοινωνίας των πολιτών για να φέρουν τις δύο χώρες πιο κοντά και να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο και μια διαδικασία για μια μελλοντική προσπάθεια συνεργασίας και συμφιλίωσης.

Στο πλαίσιο του έργου, συντάχθηκε έκθεση έρευνας με τίτλο “Relations between Albania and Greece από τους:

– Ιωάννη Αρμακόλα, Επίκουρο Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και Επικεφαλής του Προγράμματος Νοτιοανατολικής Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ.

– Γιώργο Σιάκα, Διευθυντή Ερευνών στη Μονάδα Έρευνας Κοινής Γνώμης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

– Alketa Berzani, Αναλύτρια στο ερευνητικό ινστιτούτο Data Centrum με έδρα τα Τίρανα.

Στην έρευνα παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα παράλληλων δημοσκοπήσεων που διεξήχθησαν στην Ελλάδα και την Αλβανία και εξέτασαν τις αντιλήψεις και τις στάσεις των δύο κοινωνιών σχετικά με τις διμερείς σχέσεις, τις διαφορές και τις αντιλήψεις της μίας για την άλλη, εντοπίζοντας σημεία σύγκλισης και απόκλισης, καθώς και μελλοντικές προκλήσεις.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Open Society Foundation for Albania (OSFA).