Το έργο “Ελλάδα και Αλβανία: Αναθεωρώντας μια Τεταμένη Σχέση” αποσκοπεί: α) στην ‘χαρτογράφηση’ του πεδίου των διμερών διαφορών και προβλημάτων στην κατεύθυνση μιας ευρύτερης προσπάθειας επίλυσης των ζητημάτων μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας, β) να παρουσιάσει ορισμένα πρώτα σημαντικά και απτά δεδομένα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε επακόλουθες προσπάθειες επίλυσης και συμφιλίωσης και γ) να καταδείξει την ανάγκη για περαιτέρω διπλωματικές προσπάθειες και προσπάθειες της κοινωνίας των πολιτών για να έρθουν οι δύο χώρες πιο κοντά και να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο και μια διαδικασία για μια μελλοντική δυναμική επίλυσης και συμφιλίωσης.