Στόχος του έργου είναι η συστηματική μελέτη των κινδύνων, των προκλήσεων, αλλά και των ευκαιριών στο τρίγωνο ασφάλεια- νέες τεχνολογίες- ιδιωτικότητα. Ειδικότερα, το έργο δίνει έμφαση στην αποτύπωση της κατάστασης σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στην αξιοποίηση μελετών περίπτωσης από άλλες χώρες, στην αποτύπωση της κατάστασης στην Ελλάδα, την παρουσίαση των κινδύνων, των προκλήσεων και των ευκαιριών και τέλος στην προετοιμασία και στην υποβολή προτάσεων πολιτικής. Σημαντική διάσταση του έργου αποτελεί η άποψη της κοινής γνώμης. Για το λόγο αυτό, το έργο περιλαμβάνει δύο μετρήσεις κοινής γνώμης, αλλά και τη διεξαγωγή στοχευμένων focus groups.

Εταίροι:

Ίδρυμα Vodafone

Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ)

Metron Analysis