Η κλιματική κρίση απαιτεί άμεση προσοχή, ιδιαίτερα όσον αφορά τις επιπτώσεις της σε ευάλωτους πληθυσμούς, όπως στα παιδιά. Το έργο «Αξιολόγηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος στα παιδιά στην Ελλάδα», με την υποστήριξη της UNICEF, στοχεύει στη διερεύνηση και ανάλυση των κρίσιμων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα παιδιά στην Ελλάδα μετά από περιβαλλοντικές καταστροφές (όπως, π.χ., εκτεταμένες δασικές πυρκαγιές ή τις καταστροφικές πλημμύρες στη Θεσσαλία) – φαινόμενα που εντείνονται λόγω της κλιματικής αλλαγής. Το πρόγραμμα στοχεύει να διερευνήσει τη σχέση κλιματικής αλλαγής και παιδικής ευημερίας και να συμβάλει στους εθνικούς στόχους υγείας, εκπαίδευσης και κοινωνικής ισότητας. Αυτό θα πραγματοποιηθεί μέσω της ανάπτυξης ενός σχεδίου για τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στα παιδιά, βάσει έκθεσης αξιολόγησης της επιρροής της κλιματικής αλλαγής και της περιβαλλοντικής υποβάθμισης στα παιδιά στην Ελλάδα.

Κύριος Ερευνητής: Δρ Γιώργος Δικαίος

Ερευνήτριες: Δρ Βαγιούλα Τσούτση, Περσεφόνη Κερεντζή

Project Manager/ Βοηθός Ερευνήτρια: Μαριάννα Τερεζάκη

Συμβουλευτική επιτροπή: Καθηγήτρια Μαρία Γαβουνέλη, Καθηγήτρια Εμμανουέλα Δούση 

Διάρκεια έργου: 1 Απριλίου 2024 – 15 Αυγούστου 2024

Με την υποστήριξη από την

UNICEF