Περιγραφή: Το αντικείμενο του ερευνητικού έργου ήταν η συγκρότηση, ενεργοποίηση και υποστήριξη ενός δικτύου συνεργασίας μεταξύ δημόσιων φορέων (που εμπλέκονται στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και την παρακολούθηση των μεταναστευτικών πολιτικών), ερευνητικών/επιστημονικών φορέων και φορέων της κοινωνίας πολιτών στα κράτη-μέλη της Μεσογείου: Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία και Πορτογαλία, τα οποία συγκροτούν το “Νοτιοευρωπαϊκό μοντέλο μετανάστευσης”.

Φορείς Υλοποίησης: Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (συντονιστής), ΕΛΙΑΜΕΠ και ΕΚΚΕ.

Ερευνητική ομάδα (ΕΛΙΑΜΕΠ): Έντα Γκέμι, Δρ Πάνος Χατζηπροκοπίου και Κλεοπάτρα Γιουσέφ.