Ο Χάρης Μαλαμίδης είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στο ΕΛΙΑΜΕΠ στον τομέα της μετανάστευσης και δουλεύει στο ερευνητικό πρόγραμμα ‘Norms and Values in the European Migration and Refugee Crisis’ (NOVAMIGRA). Έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα από το τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Scuola Normale Superiore της Ιταλίας. Στις διδακτορικές του σπουδές ασχολήθηκε με τις μετασχηματιστικές δυναμικές της κρίσης και την παροχή αλληλέγγυων πρακτικών πρόνοιας από κοινωνικά κινήματα και οργανώσεις βάσεις στην Ελλάδα. Σπούδασε στο τμήμα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και συνέχισε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο School of Global Studies του Πανεπιστημίου του Γκέτεμποργκ στην Σουηδία. Ο Χάρης είναι μέλος στο Center of Social Movement Studies (Cosmos) και τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στα πεδία των κοινωνικών κινημάτων και της αλληλέγγυας οικονομίας, της μετανάστευσης και θεμάτων ένταξης.