Ο Χάρης Μαλαμίδης είναι ερευνητής στο ΕΛΙΑΜΕΠ στο πρόγραμμα AMIF ‘Approaches to valorise the high entrepreneurial potential of migrant women to contribute to their social and economic integration’ (ATHENA) και μεταδιδακτορικός ερευνητής στο τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Έχει εργαστεί ως ερευνητής στο ΕΛΙΑΜΕΠ για το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Horizon 2020 ‘Norms and Values in the European Migration and Refugee Crisis’ (NOVAMIGRA) και ως διδάσκων στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ). Είναι μέλος του Center of Social Movement Studies (Cosmos) του πανεπιστημίου Scuola Normale Superiore της Φλωρεντίας, του διεθνούς δικτύου  Community Economies Research Network (CERN) και της Ελληνικής Εταιρίας Πολιτικής Επιστήμης. Το βιβλίο του ‘Social Movements and Solidarity Structures in Crisis-Ridden Greece’ έχει εκδοθεί από το Amsterdam University Press, ενώ άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και στον ελληνικό και διεθνή τύπο.