Η Στέλλα Τσάνη είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στα Οικονομικά και τις Επιχειρήσεις από το Πανεπιστήμιο του Reading του Ηνωμένου Βασιλείου.

Είναι ένα από τα 39 νέα μέλη, πρώτη στην Ελλάδα, που επιλέχθηκαν με βάση την αριστεία της επιστημονικής τους έρευνας και την αποδεδειγμένη κοινωνική δέσμευση για να ενταχθούν στην Global Young Academy τον Ιούνιο του 2022 για θητεία πέντε ετών. Είναι προσκεκλημένο μέλος- εμπειρογνωμόνων της ομάδας προοπτικής, που συντονίζεται από το Plan Bleu, για το έργο «MED 2050» στη λεκάνη της Μεσογείου. Είναι ειδικό μέλος του Body of Knowledge καθώς και μέντορας νεοφυών επιχειρήσεων για το έργο Cross-KIC (EIT Food, EIT Manufacturing, EIT Climate, EIT Raw Materials) «Εύρεση καινοτόμων λύσεων για τη λειψυδρία στη Νότια Ευρώπη» (“Finding innovative solutions for water scarcity in Southern Europe”).

Η κα Τσάνη είναι η επικεφαλής συντάκτρια του Εγχειριδίου Βιώσιμης Πολιτικής και Οικονομικής των Φυσικών Πόρων (Handbook of Sustainable Politics and Economics of Natural Resources). Λειτουργεί ως προσκεκλημένο μέλος του επιστημονικού συμβουλίου στο έργο START2030 που χρηματοδοτείται από το Αυστριακό Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών και στο έργο Life Beware. Η κα Τσάνη είναι εκπρόσωπος στο Ευρωμεσογειακό Φόρουμ Ινστιτούτων Οικονομικών Επιστημών (Euro-Mediterranean Forum of Institutes of Economic Sciences, FEMISE). Έχει ενεργήσει ως εμπειρογνώμονας αξιολογητής προτάσεων για τον Γαλλικό Εθνικό Οργανισμό Ερευνών και κριτής για την Ειδική Έκθεση IPCC για τον ωκεανό και την κρυόσφαιρα σε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα. Διαθέτει περισσότερα από 10 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας σε πολυτομεακά δίκτυα σε όλο το τρίγωνο της γνώσης και έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 35 έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς και διεθνείς φορείς (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Παγκόσμια Τράπεζα, Τράπεζα της Ελλάδος, Υπουργείο Περιβάλλοντος Κύπρου, κ.ά.).

Η δουλειά της εφαρμόζει οικονομικές μεθόδους και εργαλεία για την αντιμετώπιση ερωτημάτων που σχετίζονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη, την αξιολόγηση της δημόσιας πολιτικής, τη διαχείριση του κρατικού πλούτου (Sovereign Wealth Funds), τους φυσικούς πόρους με έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τους υδρογονάνθρακες και το νερό, το πλέγμα Νερού-Ενέργειας-Διατροφής-Οικοσυστημάτων (Water-Energy-Food-Ecosystems Nexus, τις αγορές εργασίας, τη τεχνολογική καινοτομία, τη μοντελοποίηση οικονομίας ενέργειας και περιβάλλοντος και την ανάλυση σεναρίων.

Οι δημοσιεύσεις της εμφανίζονται σε κορυφαία οικονομικά περιοδικά με κριτές (Economics letters, Economic Modelling, Energy Economics, Environmental Science and Policy, Business Strategy and the Environment, Economic Systems, Resources Policy, κ.λπ.) και σε συλλογικούς τόμους.

Η κα Τσάνη συμβάλλει στον δημόσιο διάλογο και την επιστημονική επικοινωνία με δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ και με συμμετοχή σε εκδηλώσεις διάχυσης και ενημέρωσης.

Προσωπική ιστοσελίδα με εκτενές βιογραφικό σημείωμα.

Άλλες ιστοσελίδες: Scopus Google Scholar EconPapers IDEAS SSRN Publons Academia