Η Πέρη Μπαζώτη είναι απόφοιτος του τμήματος  Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου με ειδίκευση στις Διεθνείς Σχέσεις και Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Πολιτική από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εργάστηκε ως  βοηθός ερευνητή στο ερευνητικό πρόγραμμα Jean Monnet Network “Crisis-Equity-Democracy for Europe and Latin America” στο οποίο συμμετείχε το Παρατηρητήριο για την Κρίση. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα στρέφονται γύρω από την ευρωπαϊκή οικονομία και την κρίση και τις κοινωνικό-οικονομικές επιδράσεις της σε Ελλάδα και Ευρώπη.