Καθηγητής, Ευρωπαϊκή Έδρα Jean Monnet, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πρόεδρος Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων EUROGAS, Bρυξέλλες