Ο Νικήτας Κωνσταντινίδης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στη Σχολή Παγκοσμίων και Δημοσίων Υποθέσεων του IE University (Μαδρίτη, Ισπανία).

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται τους τομείς της συγκριτικής και διεθνούς πολιτικής οικονομίας, της εφαρμοσμένης θεωρίας παιγνίων, της περιφερειακής ολοκλήρωσης, των διεθνών οργανισμών και της ευρωπαϊκής πολιτικής. Μεταξύ των τρεχόντων ερευνητικών του έργων περιλαμβάνονται οι επιδράσεις της παγκοσμιοποίησης στις εθνικές δημοκρατίες, μοντέλα εκλογικής λογοδοσίας και κομματικής πόλωσης υπό τους περιορισμούς υπερεθνικών πολιτικών, καθώς και η τυπική και εμπειρική ανάλυση του σχεδιασμού και της κυριότητας διεθνών υπό όρους οικονομικών προγραμμάτων. Άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά, όπως τα International OrganizationReview of International OrganizationsPolitical Science Research and MethodsEuropean Union PoliticsJournal of Theoretical Politics κ.ά., ενώ είναι μέλος των περισσότερων σημαντικών οργανισμών πολιτικών επιστημών (American, Midwest, και European Political Science Associations).

Υλικό από την ερευνητική του δραστηριότητα είναι διαθέσιμο στις πλατφόρμες Google Scholar, ResearchGate, and Academia.edu. Έχει δημοσιεύσει άρθρα γνώμης σε blog και ΜΜΕ [Athens Voice, Diário de Notícias, El Financiero, El País, Huffington Post Greece, Indian Express, Kathimerini (Ελληνική και Αγγλική έκδοση), LSE EUROPP, protagon.gr, The Books’ Journal, και The Washington Post (Monkey Cage)]. Επιπλέον, υπήρξε μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Ελληνικού Φόρουμ Δημόσιας Πολιτικής, μίας ακαδημαϊκής πρωτοβουλίας που αποσκοπούσε στην εξαγωγή συγκεκριμένων προτάσεων πολιτικής ως αποτέλεσμα διεπιστημονικής έρευνας και την προώθηση διασυνοριακού διαλόγου και διαβουλεύσεων σε ζητήματα δημόσιας πολιτικής εν μέσω ενός υφεσιακού περιβάλλοντος.

Είναι απόφοιτος του LSE (BSc Government and Economics), του Harvard Kennedy School (MSc Public Policy) και του Princeton University (MA και PhD, Political Economy).