Η Ναταλία Τελλίδου είναι διδακτορική ερευνήτρια Διεθνών Σχέσεων στο Τμήμα Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου (EUI). Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στις Διεθνείς Σπουδές από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας όπου ειδικεύτηκε στις Στρατηγικές Σπουδές. Κατά τη διάρκεια των πτυχιακών σπουδών της στις Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Πολιτικές και Οικονομικές Σπουδές στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας έλαβε υποτροφίες από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). Από το 2020 ήταν επισκέπτρια ερευνήτρια και διδάσκουσα της DAAD στο Πανεπιστήμιο της Trier.

Επί του παρόντος εργάζεται στο θέμα proxy wars – πόλεμος δια αντιπροσώπου σε εμφύλιους πολέμους. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στους εμφύλιους πολέμους με διεθνείς διαστάσεις, την εξωτερική πολιτική στην περιοχή MENA και τις διακυβερνητικές σχέσεις. Στο παρελθόν έχει συμμετάσχει σε αναγνωρισμένα ερευνητικά προγράμματα στον τομέα της πολιτικής επιστήμης. Τα έργα αυτά χρηματοδοτήθηκαν από το πρόγραμμα Horizon 2020, το πρόγραμμα Rights, Equality and Citizenship της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και από το Ελβετικό Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών. Ερεύνησε ποικίλα ζητήματα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της πολιτικής οικονομίας.

Δημοσιεύσεις

Tellidou, N.  (2021) The politics of differentiated integration: what do governments want? country report – Greece, Robert Schuman Center for Advanced Studies, EUI RSCAS, 2021/04, Integrating Diversity in the European Union http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3796225