Η Νάσια Αντωνάτου είναι φοιτήτρια στη Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής του ΕΜΠ (2018-σήμερα), με ειδίκευση στον τομέα της Φωτογραμμετρίας. Η διπλωματικής της εργασία επικεντρώνεται στους τρόπους επίλυσης πραγματικών προβλημάτων με τη χρήση νευρωνικών δικτύων. Παράλληλα, από το 2023, εργάζεται ως βοηθός έρευνας στο πρόγραμμα ERC Starting Grant HOMEACROSS του ΕΛΙΑΜΕΠ, όπου ειδικεύεται στην ψηφιακή χαρτογράφηση. Μιλάει ελληνικά, αγγλικά και γερμανικά και χειρίζεται διάφορες γλώσσες προγραμματισμού και λογισμικά. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την γεωχωρική ανάλυση, ζητήματα βιοϊατρικής, καθώς και θέματα προστασίας του περιβάλλοντος