Πρώην Στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (1985-2011), πρώην Πρόεδρος της ΜΟΔ (2011-2015)