Ο Κωνσταντίνος Παπανικολάου είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σπούδασε Διεθνείς & Ευρωπαϊκές Σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στις Διεθνείς & Ευρωπαϊκές Σπουδές από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει συμμετάσχει σε αρκετά ερευνητικά προγράμματα ενώ αυτή την περίοδο είναι βοηθός ερευνητή στο ερευνητικό πρόγραμμα “Προς μία Ένωση Πολιτών”. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν στην Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία και στις εξωτερικές σχέσεις της Ε.Ε.