Ο Κυριάκος Φιλίνης είναι ερευνητής στο ερευνητικό πρόγραμμα του ΕΛΙΑΜΕΠ “Youth Employment and Gender Equality: Mobilizing human capital for sustainable growth in Greece”.

Έλαβε διδακτορικό τίτλο σπουδών από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η διδακτορική διατριβή του εστίασε στην πολιτική οικονομία των μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας. Σπούδασε Οικονομικά (BA) και Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Σπουδές (MSc) στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Έχει συμμετάσχει σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα και έχει διδάξει σε προπτυχιακό επίπεδο στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Επίσης, έχει διδάξει εισαγωγικά μαθήματα σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών στο  Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του εστιάζουν στα οικονομικά και στους θεσμούς της αγοράς εργασίας, στις κλαδικές προσεγγίσεις πρόβλεψης των αναγκών της αγοράς εργασίας σε δεξιότητες, και στην αναντιστοιχία δεξιοτήτων.