Ο Θόδωρος Βαβίκης είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στις Πολιτικές και την Διακυβέρνηση της ΕΕ από το London School of Economics και μεταπτυχιακού τίτλου στις Διεθνείς Σχέσεις από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Είναι επίσης απόφοιτος του τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας. Προσφάτως έχει εργαστεί σε διάφορους Ευρωπαϊκούς θεσμούς στις Βρυξέλλες (DG JRCEASME), ενώ έχει κάνει πρακτική άσκηση στην Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (DG RTD) και στην Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην ΕΕ στις Βρυξέλλες. Παλαιότερα έχει εργαστεί στον ΜΚΟ Δίκτυο Ναυαρίνο, ενώ επί σειρά ετών ασχολήθηκε με την διοργάνωση του διεθνούς εκπαιδευτικού προγράμματος Olympia Summer Academy. Ως μέλος του Ελληνικού Ενεργειακού Φόρουμ είναι οργανωτικός υπεύθυνος της Ενεργειακής Ακαδημίας, ενός ετήσιου εκπαιδευτικού προγράμματος που λαμβάνει χώρα υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.