Ο Ευάγγελος Αρβανίτης είναι αριστούχος απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Παν/μίου Θεσσαλίας, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην «Εφαρμοσμένη Οικονομική» και Υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Παν/μίου Θεσσαλίας. Έχει διδάξει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο τα μαθήματα της νομισματικής πολιτικής, αξιολόγησης επενδύσεων, διαχείρισης χαρτοφυλακίου και διεθνούς τραπεζικής και χρηματοοικονομικής. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα στρέφονται κυρίως προς την διαφάνεια των Κεντρικών Τραπεζών και των καναλιών μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής, καθώς επίσης, και θεμάτων που άπτονται της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ελληνική κρίση. Έχει κάνει δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές και έχει συμμετάσχει σε πληθώρα συνεδρίων εντός και εκτός Ελλάδος.