Η Ειρήνη Κερεμίδου είναι Project Manager και ερευνήτρια στα ευρωπαϊκά προγράμματα «Horizon 2020»: RESCUER και APPRAISE. Έχει σημαντική εμπειρία στην προετοιμασία, συγγραφή και υποβολή ευρωπαϊκών προγραμμάτων και στην έρευνα στον τομέα της ασφάλειας.

Διετέλεσε υπεύθυνη οικονομικής και διοικητικής υποστήριξης (2018-2021) περισσότερων από 30 ευρωπαϊκών προγραμμάτων «Horizon 2020» και «Interreg» στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τεχνολογικών Επιστημών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) του Υπουργείου Ανάπτυξης. Είναι επίσης ερευνήτρια στο Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σε ευρωπαϊκά προγράμματα στους τομείς της ριζοσπαστικοποίησης, της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος. Συμμετείχε στην εκπόνηση μελετών και σχεδίων ασφαλείας για διάφορους Δημόσιους και Ιδιωτικούς Οργανισμούς καθώς και στην διοργάνωση διυπηρεσιακών ασκήσεων προσομοίωσης «επί χάρτου» (αντιτρομοκρατική αντίδραση, κυβερνοασφάλεια) και ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για «επαγγελματίες πρώτης γραμμής». Είναι συν-συγγραφέας σειράς εγχειριδίων που εκδόθηκαν από το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ) και αφορούν –μεταξύ άλλων—στις πρακτικές πρόληψης και αντιμετώπισης βομβιστών αυτοκτονίας και «active shooter» και στις βέλτιστες πρακτικές ελέγχου ύποπτης αλληλογραφίας.

Διετέλεσε επίσης επιστημονική συνεργάτιδα στο γραφείο του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (2013-2015) και ερευνητική συνεργάτιδα στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Διεθνών Σχέσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και Θράκης, (2011-12). Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και πτυχίου γλώσσας, φιλολογίας και πολιτισμού των παρευξείνιων χωρών από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο. Μιλά ελληνικά, αγγλικά, ρωσικά και τουρκικά.