Ο Γιώργος Κορκόβελος είναι διδάκτωρ οικονομικών. Εργάστηκε επί 35 έτη στις Βρυξέλλες ως ανώτερος υπάλληλος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπηρετώντας σε διάφορες Γενικές Διευθύνσεις αρμόδιες για τη διεύρυνση της ΕΕ, τη βιομηχανική πολιτική, τις υποδομές μεταφορών και τα διευρωπαϊκά δίκτυα, την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας κυρίως στον τομέα της ναυτιλίας και την μετάβαση στην καθαρή ενέργεια. Υπηρέτησε επίσης στην ελληνική δημόσια διοίκηση, μεταξύ άλλων στο Υπουργείο Βιομηχανίας κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Συντόνισε επίσης στις Βρυξέλλες μια άτυπη ομάδα εργασίας και θεματικές συζητήσεις για να συμβάλει στην ‘προώθηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα’. Είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, D.E.A. στις οικονομίες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και D.E.A. στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο Paris I, Panthéon-Sorbonne.