Ο Γιώργος Δικαίος είναι Βοηθός Eρευνητής στο Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) και υπ. Δρ Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Είναι, επίσης, Ερευνητής του Εργαστηρίου Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής (ΕΚΠΑ), συμμετέχοντας κυρίως στην Έδρα UNESCO για την Κλιματική Διπλωματία και στο Jean Monnet Module για την Ευρωπαϊκή Κλιματική Διπλωματία. Η διδακτορική του έρευνα αφορά στην Ευρωπαϊκή διπλωματία και τους διεθνείς οργανισμούς, με έμφαση σε ζητήματα κλιματικής πολιτικής. Είναι υπότροφος «Σταύρος Τσακυράκης» (ΕΚΠΑ), ενώ έχει υπάρξει υπότροφος του Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (SYLFF) και του Ιδρύματος Λεβέντη. Έχει σπουδάσει πολιτική επιστήμη στο ΕΚΠΑ και στο Leiden University (Ολλανδία). Είναι μέλος σε σειρά επιστημονικών ενώσεων (UACES, ESIL, GPSG κ.α.), συμμετέχει συχνά σε διεθνή συνέδρια και άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Dikaios G. and Tsagkroni V. (2021) ‘Failing to build a network as policy entrepreneurs: Greek politicians negotiating with the EU the first quarter of SYRIZA government’. Contemporary Politics. doi: https://doi.org/10.1080/13569775.2021.1964183.

Dikaios G. (2020) ‘The tangible aspects of “Normative Power Europe”: Exporting EU climate regulation to the IMO’. Jean Monnet Working Papers on EU Multilateral Diplomacy #10.

Δικαίος Γ. (2018) ‘Η συμβολή των Ηνωμένων Εθνών στη σύνδεση της βιώσιμης ανάπτυξης με την προστασία του περιβάλλοντος’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 37: 139-169, doi: https://doi.org/10.12681/sas.10832.