Ο Γιάννης Αλεξανδρής είναι πολιτικός επιστήμονας. Εργάζεται ως σύμβουλος επιχειρήσεων με ειδίκευση στο πολιτικό, μακροοικονομικό, και ρυθμιστικό ρίσκο στην Ευρώπη. Στα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται οι διεθνείς οικονομικές και πολιτικές σχέσεις, η εμπορική πολιτική της ΕE, η γεωοικονομία, η διεθνής μετανάστευση και η διασταύρωση της πολιτικής με την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Στο παρελθόν έκανε την πρακτική του στο Συμβούλιο της ΕΕ (τμήμα πολιτικής διεύρυνσης) και στη συνέχεια εργάστηκε για δύο χρόνια ως Υπεύθυνος Έρευνας για την Υπηρεσία Ασύλου της ΕΕ (EUAA). Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (με άριστα) στις διεθνείς σχέσεις από το τμήμα Σπουδών Πολέμου του King’s College Λονδίνου και πτυχίου στην πολιτική επιστήμη και την δημόσια διοίκηση από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.