Ο Βασίλης Χατζόπουλος είναι Καθηγητής στο αντικείμενο «Ευρωπαϊκό δίκαιο και Πολιτικές» στο Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου. Προηγουμένως ήταν Καθηγητής στο ίδιο αντικείμενο στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, όπου διετέλεσε και Πρόεδρος του Τμήματός του και Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών. Είναι επισκέπτης Καθηγητής στο Κολλέγιο της Ευρώπης στη Μπρυζ (Βέλγιο).

Ειδικεύεται σε θέματα θεσμών και διακυβέρνησης της ΕΕ, εσωτερικής αγοράς, απελευθέρωσης των υπηρεσιών και οργάνωσης της δημόσιας υπηρεσίας (ΥΓΟΣ), κρατικών προμηθειών και κρατικών ενισχύσεων, καθώς και σε θέματα ασύλου και μετανάστευσης. Έχει δημοσιεύσει τέσσερις μονογραφίες, σχετικά με την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης στην εσωτερική αγορά (στα Γαλλικά, Sakkoulas/Bruylant, 1999), την αρχή των βασικών διευκολύνσεων στο δίκαιο του ανταγωνισμού (στα Ελληνικά, Σάκκουλας  2002), τη ρύθμιση των υπηρεσιών στην ΕΕ (στα Αγγλικά, OUP, 2012) και την οικονομία διαμοιρασμού (sharing economy) υπό το πρίσμα του δικαίου της ΕΕ (στα Αγγλικά, Hart 2018). Στις ίδιες τρεις γλώσσες έχει δημοσιεύσει πάνω από εκατό άρθρα και σχολιασμούς αποφάσεων σε περιοδικά με κριτές καθώς και πάρα πολλές βιβλιοκριτικές.

Έχει σημαντική εμπειρία ως δικηγόρος στα ανώτατα δικαστήρια της χώρας και στο Δικαστήριο της ΕΕ ειδικότερα σε θέματα δημοσίων συμβάσεων και κρατικών ενισχύσεων, ενώ έχει βοηθήσει συμβουλευτικά, μεταξύ άλλων, την Ελληνική κυβέρνηση (στην αξιολόγηση της κανονιστικής μεταρρύθμισης από τον ΟΟΣΑ), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (για την Οδηγία για τις υπηρεσίες) και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (για τα δικαιώματα των ασθενών). Επίσης, για λογαριασμό της Επιτροπής έχει χειριστεί υποθέσεις κρατικών ενισχύσεων ενώπιον του ΔΕΕ, αντικείμενο στο οποίο έχει καταπιαστεί και γνωμοδοτικά και επιστημονικά.