Μηχανολόγος/Ηλεκτρολόγος ΕΜΠ.
Υπήρξε Δ/νων Σύμβουλος στον ΕΛΟΤ. Διευθυντής προσωπικού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Διευθυντής Γραφείου Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Μέλος Δ.Σ. στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, στον Δημοσιογραφικό Οργανισμό Λαμπράκη κ.α.
Είναι μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της διαΝΕΟσις και αρθογραφεί στο ”ΒΗΜΑ”. στα ”ΝΕΑ”, στο Fortune κ.α.