“Η Κύπρος, ως γνωστόν, στο σύνολό της – και το βόρειο τμήμα της – έχει ενταχθεί ως πλήρες μέλος στην Ένωση. Απλώς με ειδικό πρωτόκολλο έχει ανασταλεί η εφαρμογή του ενωσιακού κεκτημένου στο βόρειο τμήμα, για όσο χρόνο η νόμιμη κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο. Το κεκτημένο θα εφαρμοστεί μόλις επιτευχθεί η διευθέτηση του κυπριακού προβλήματος. Επομένως, με την επίτευξη της ομοσπονδίας, το νέο ομόσπονδο κράτος αμέσως είναι στο σύνολό του μέλος της Ένωσης. Στην περίπτωση της λύσης των δύο κρατών εξυπακούεται ότι το οποιοδήποτε τουρκοκυπριακό κράτος θα είναι και θα παραμείνει εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προοπτική για ένταξη ως ξεχωριστή κρατική οντότητα δεν υπάρχει απολύτως καμία. Είναι σημαντικό ότι αυτή τη σημαντική πτυχή την έχει καταστήσει ξεκάθαρη η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτός είναι ένας ισχυρός λόγος που οι τουρκοκύπριοι πολίτες τάσσονται στην πλειοψηφία τους υπέρ της ομοσπονδίας. Θέλουν να είναι Ευρωπαίοι πολίτες.”

Γράφει ο Παναγιώτης Ιωακειμίδης σε άρθρο του στα Νέα.

Μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο εδώ.