Μπορείτε εδώ να διαβάσετε το άρθρο του ερευνητή του ΕΛΙΑΜΕΠ και επίκουρου καθηγητή του τμήματος πολιτικής επιστήμης του πανεπιστημίου Μπίλκεντ, Δρος Ιωάννη Ν. Γρηγοριάδη, με θέμα: «Διδάγματα από τους Βαλκανικούς Πολέμους». Το άρθρο δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Καθημερινή στις 2 Νοεμβρίου 2012.