Μπορείτε εδώ να διαβάσετε το άρθρο του ερευνητή του ΕΛΙΑΜΕΠ  και επίκουρου καθηγητή του τμήματος πολιτικής επιστήμης του πανεπιστημίου Μπίλκεντ, Δρος Ιωάννη Ν. Γρηγοριάδη, με θέμα: «Παρατηρώντας την κρίση του γείτονα». Το άρθρο δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Καθημερινή στις  12 Απριλίου 2013.