Ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος εξηγεί ποιά είναι τα βασικά στοιχεία πάνω στα οποία θεμελιώθηκε και συνεχίζει να αναπτύσσεται η δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα εμπόδια που αντιμετωπίζει η διαδικασία περαιτέρω ολοκλήρωσης, τον ρόλο που διαδραμάτισαν οι κρίσεις στη διαμόρφωσή της και τις μεγάλες προκλήσεις της επόμενης μέρας.

Ακούστε τη συζήτηση εδώ.