Ο Γιώργος Δικαίος μιλά για την κλιματική κρίση και την επιρροή της στις Μεσογειακές χώρες, και τον ρόλο που θα μπορούσε να αναλάβει η Ελλάδα στις προσπάθειες καταπολέμησης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.
Διαβάστε το άρθρο εδώ.