Ο Μιχάλης Κρητικός αναλύει το νέο σχέδιο νόμου για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών και εξηγεί πως λειτουργεί το σύστημα αυτό σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη αλλά και τι αλλαγές σχεδιάζονται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Διαβάστε το άρθρο εδώ.