Ο Γιώργος Παγουλάτος αναλύει γιατί οι εκλογές είναι υπαρξιακής σημασίας για την τουρκική δημοκρατία αλλά και για τη Δύση, που θα προτιμούσε τη σταθερότητα ενός δημοκρατικού γείτονα.

Διαβάστε το άρθρο εδώ.