Ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος γράφει πως το ζήτημα της ασφάλειας δεν βρίσκει ιδιαίτερο χώρο στις πολιτικές και προγραμματικές αντιπαραθέσεις των κομμάτων και επισημαίνει πως από τις θέσεις των κομμάτων απουσιάζουν τρεις δομικές πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μία μεταρρύθμιση του τομέα εσωτερικής ασφάλειας. Στρατηγική Εσωτερικής Ασφάλειας, αναδιάρθρωση της δομής της Αστυνομίας, νέο μοντέλο διαχείρισης κρίσεων.

Διαβάστε το άρθρο εδώ.