Ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος γράφει για τις ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ του ελληνικού Δεκέμβριου του 2008 και του γαλλικού Ιουλίου του 2023, τον ρόλο που διαδραμάτισαν κρατικοί θεσμοί στις δύο περιπτώσεις και τα μαθήματα που μπορούμε να πάρουμε.

Διαβάστε το άρθρο εδώ.