Ο Παναγιώτης Τσάκωνας αναλύει τον κίνδυνο χρήσης χημικών όπλων στον πόλεμο της Ουκρανίας και την σημασία αυτού για τον παγκόσμιο στρατηγικό χάρτη.

Διαβάστε το άρθρο εδώ.