Μπορείτε εδώ να διαβάσετε τη συνέντευξη του Προέδρου του ΕΛΙΑΜΕΠ, Καθηγητή Λουκά Τσούκαλη στην εφημερίδα της Βραζιλίας Estado de S.Paulo. Το κείμενο της συνέντευξης δημοσιεύθηκε στις 3 Μαΐου 2013.