Ο Πρέσβης ε.τ. και ειδικός σύμβουλος του ΕΛΙΑΜΕΠ Αλέξανδρος Μαλλιάς έδωσε συνέντευξη στην εφημερίδα Utrinski Vesnik η οποία δημοσιεύθηκε στις 6 Απριλίου 2012. Η περίληψη είναι διαθέσιμη στα ελληνικά εδώ.