Μία σε βάθος συζήτηση για το Μέλλον της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης έλαβε χώρα με τον κ. Βασίλη Μαραγκό, Επικαφαλής της Μονάδας για την Αρμενία, το Αζερμαϊτζάν, τη Λευκορωσία και την Ανατολική Εταιρική Σχέση, DG NEAR στο ΕΛΙΑΜΕΠ στις 7 Νοεμβρίου 2019.

Στη συζήτηση συμμετείχαν ερευνητές του ΕΛΙΑΜΕΠ εστιάζοντας στη διαδικασία διαβούλευσης για την ΑΕΣ, τις προκλήσεις και τις νέες προοπτικές για την ευρωπαϊκή αυτή πολιτική.